> English > Français


Winnaar AS Prijs 2013


Albert Schweitzer Prijs

De Albert Schweitzer Prijs is een initiatief van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds. Deze prijs stimuleert jongeren in Nederland om zich in te zetten voor ontwikkelingssamenwerking in Afrika. Op deze manier houden zij de gedachte aan Albert Schweitzer levend en zetten zij zijn werk voort. 

Wie kunnen meedoen?

Jongeren van 18 tot en met 30 jaar kunnen meedoen aan de Albert Schweitzer Prijs. Voorwaarde daarbij is dat zij zélf werken aan een ontwikkelingsproject of aan een ander bijzonder initiatief, waarmee zij de gezondheidszorg in Sub-Sahara Afrika kunnen verbeteren. De winnaar van de prijs krijgt een startsubsidie van € 5.000,- voor zijn of haar project of initiatief.

Dit jaar wordt de prijs voor de 5e keer uitgereikt. Inschrijving voor de prijs is mogelijk vanaf medio augustus.

De Albert Schweitzer Prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Impulsis en Sumis printmanagement 

  


Winnaar 2013
Uitreiking Albert Schweitzer Prijs 2013
Genomineerden Albert Schweitzer Prijs 2013
Albert Schweitzer Prijs 2013
Pers en downloads
Winnaar 2012
Winnaar 2011
Winnaar 2010

Terug